Home 2020-05-05T12:58:26+00:00

Évènements à venir

2905, 2021

Հայկական սփյուռքի հարցախույզ

By |Categories: Uncategorized|0 Comments

Հայտարարություն Հայկական սփյուռքի հարցախույզ Ձեր մտքերն ու կարծիքը կարևոր են Պատմեք մեզ ձեր խոհերը՝ ինքնության և պատկանելիության հարցերի մասին՝ որպես հայ և քաղաքացի Հայկական սփյուռքի հարցախույզը (ՀՍՀ / ADS, Armenian Diaspora Survey)հետազոտական նախագիծ էաշխարհով մեկ

Bd d’Avroy, 26
4000 Liège

GSM : 0484/93.57.67
Tel : 04/228.11.39

Horaires

Lundi       : 9h à 12h et de 13h à 17h
Mardi       :  9h à 12h et de 13h à 17h
Mercredi  : 9h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi        : 9h à 12h et de 16h à 17h
Vendredi : 9h à 12h /sur rendez-vous/ et de 13h à 15h30

Info et Inscriptions: Mardi et Jeudi :  de 14h à 16h

Venez nous visitez
Contactez Nous